• Alutech Slowakei s.r.o.

    Our passion worldwide

Alutech Slowakei s.r.o.

Špeciálne riešenia pre špeciálne požiadavky, to zodpovedá vývojovému a výrobnému oddeleniu NBC Special Products.
Cez výber vhodného materiálu, konštrukcie vrátane FEM (pevnostného prepočtu) pre zhotovenie všetkých relevantných podkladov (2D, 3D), ako i výrobu prototypu, realizujeme požiadavky našich zákazníkov pri zmenách komplexných priestorových a hmotnostne optimalizovaných zváraných konštrukcií až po sériovú výrobu.

S ohľadom na špeciálne zákaznícke výrobné požiadavky pre prípad extrémnych záťaží, teplôt, atď., realizujeme individuálne, efektívne riešenia za pomoci najmoderjnejších CAD- a simulačných programov.

Produktové portfólio siaha od priestorových a hmotnostne optimalizovaných palivových systémov až po rozličné plniace médiá do prevodových systémov, nakladacích plošín, uloženia, vozidlových kabín, kostry sedačiek, cez najrôznejšie špeciálne a koľajové vozidlá až po komplexné zvárané konštrukcie, aj pre pevné nasadenie.

Spezielle Lösungen für spezielle Ansprüche, das verspricht die Entwicklungs- und Produktionsabteilung des NBC Special Products.

Von der Auswahl der geeigneten Materialien, die Konstruktion inkl. FEM-Berechnung über die Erstellung aller fertigungsrelevanten Unterlagen (2D, 3D) sowie der Prototypenfertigung begleiten wir unsere Kunden bei der Umsetzung komplexer bauraum- und gewichtsoptimierter Schweißkonstruktionen bis hin zur Serienfertigung.

Unter Berücksichtigung spezieller, kundenspezifischer Produktanforderungen hinsichtlich besonderer Belastungen, Temperaturen, etc., realisieren wir individuelle, effiziente Lösungen unter Zuhilfenahme modernster CAD und Simulationsprogramme.

Das Produktportfolio reicht von bauraum- und gewichtsoptimierten Tanksystemen für diverse Füllmedien über Staukastensysteme, Ladeflächen, Einhausungen, Fahrzeugkabinen, Sitzstrukturen, für verschiedenste Sonder- und Schienenfahrzeuge bis hin zu komplexen Schweisskonstruktionen, auch für den stationären Einsatz

DEEN