SAG Sweden

Fuel, oil and hydraulic oil tanks

Fueltech Sweden är ett till 100% ägt dotterbolag tillhörande SAG Motion GmbH som är en del av Salzburg Aluminium group (SAG). Fueltech förvärvades av SAG från Raufoss-gruppen under året 2001.

Rheocasting Aspect Ratio 8x10

Bränsle-, hydraul- samt AdBluetankar.

Förnybara värmesystemet ECOScience

Rheocasting chassi-produkter

SAG Sweden

Range of products

2001: Fueltech har produktionsstart av bränsle-, olja- samt hydraloljetankar.
2003: Fueltech utvecklar ett hydraloljetankskoncept samt tillbehör för specialtanks-marknaden.
2005: Fueltech utvecklar AdBlue-tankar i duplexstål för kommersiella fordon.
2009: Fueltech utvecklar det patenterade värmesystemet ECOScience.
2013: Fueltech startar utvecklingen av högbelastade chassiprodukter för kommersiella fordon.
2014: Fueltech har produktionsstart av gjutna chassiprodukter i Aluminium med metoden Rheocasting.
2015: Fueltech startar serietillverkning av Rheocast-produkter genom att två fullt automatiserade gjutlinjer tas i bruk i produktionen. Genom den högst specialiserade och unika utveckling av denna gjutningsprocess i aluminium skapar Rheocasting, i jämförelse med andra gjutningsmetoder, mervärde genom ökad kvalitetsnivå, kostnadsreducering samt signifikant viktminsking (upp till 60% mindre vikt jämfört med liknande produkter i stål). Från produktionsstart har Rheocasting-produktionen årligen levererat mer än 250.000 delar till OEMs i lastbils- och Automotive-industrin.

2019: Fabriken expanderar stadigt genom ständig utveckling och produktion av nya produkter.

I dag levererar Fueltech ett brett utbud av produkter till sina kunder:

  • Bränsle-, hydraul- samt AdBluetankar.
  • Förnybara värmesystemet ECOScience
  • Rheocasting chassi-produkter

Fueltechs kundkrets sträcker sig från OEM-marknaden till specialfordons producenter. Via produkten ECOScience har Fueltech även kunder inom den förnybara värmesystemsmarknaden.

Vollautomatisierte Rheocasting Linie_dsc267020caluvafoto Aspect Ratio 13x7